Strippenkaart

Met de strippenkaart worden onderhoudsuren snel en voordelig afgerekend

 

WordPress

Kallisto heeft ervaring opgebouwd met het ontwikkelen van WordPress sites. Het grote voordeel van WordPress is het feit dat er zeer voordelig snel een website gebouwd kan worden met uitgebreide mogelijkheden om deze uit te breiden met geavanceerde functionaliteiten. Een veelheid aan thema’s maakt elke website uniek in uitstraling. De ongeëvenaarde gebruiksvriendelijkheid van het CMS (content management systeem) maakt dat het zelf onderhouden van de website eenvoudig is. De nieuwste technologieën worden toegepast en de onwikkelingen van de moderne browsers worden goed in de gaten gehouden.

Een logisch nadeel van deze open-source software is dat zogenaamde “lekken” bestaan die misbruikt kunnen worden. Dit, plus de voortdurend doorontwikkelende techniek, heeft een terugkerende update van het systeem, de plugins en het thema tot gevolg. Het is van groot belang dat de website voorzien blijft worden van de laatste updates zodat de gezondheid van de website gewaarborgd blijft.

Het aantal uren dat een eenvoudige website vraagt aan dit soort aandacht is grof geschat 12 uur per jaar (sterk afhankelijk van de gebruikte plugins, en de frequentie van updates welke door de bouwers aangeboden worden).

 

Wat valt er precies onder onderhoud van een WordPress-website door Kallisto?

actiestrippenkaartGROOT

  • Het gezond houden van de database, door deze te monitoren op gebreken en fouten
  • Het up to date houden van de core van WordPress, zodat de veiligheid van de website gewaarborgd is en voldoet aan de laatste stand van de techniek
  • Het up to date houden van het thema zodat de werking van de functionaliteiten gewaarborgd is
  • Het bijhouden van fysieke backups van de website
  • De plugins up to date houden, zodat de compatibiliteit met de geïnstalleerde WordPress-versie gewaarborgd is
  • Eventueel de site blijven monitoren op zoekmachinevriendelijkheid (SEO op verzoek)
  • Op verzoek uitbouwen van de functionaliteiten
  • Het op de hoogte houden van de eigenaar van de website over de uitgevoerde werkzaamheden

 

Strippenkaart

WordPress is als gezegd een prachtig product maar vereist voortdurende aandacht. Om dit eenvoudig en solide te regelen wil ik u in staat stellen onderhoudsuren op voorhand in te kopen door middel van de strippenkaart.

 

Wat mag de bezitter van een strippenkaart verwachten?

Een strippenkaart staat voor 10 uur onderhoud aan de door Kallisto gebouwde WordPress-site, met onmiddellijke voorrang. Afhankelijk van de frequentie van het uitbrengen van updates voor een WordPress site, kost het bijhouden van deze updates gemiddeld zo’n 10 uur per jaar. Dat betekent 1) dat u zich enkel hoeft te concentreren op de inhoud van uw website omdat belangrijke updates automatisch uitgevoerd worden, 2) dat er niet voor elk onderhoudsverzoek een kleine factuur betaald hoeft te worden, en 3) dat er niet eerst groot onderhoud gepleegd hoeft te worden aan de website als deze een wijziging ondergaat zodat er supersnel gereageerd kan worden op wijzigingsverzoeken.

In het CMS van uw website wordt de afgenomen tijd afgerond in halve uren verantwoord, zodat de kaarthouder nauwkeurig de voortgang kan bijhouden.

 

Kosten

Regulier uurtarief Kallisto € 90,-*
Strippenkaart voor 10 uren € 750,-*
Eerste strippenkaart na oplevering van een door Kallisto gebouwde website 10 uren € 500,-*
* bedragen zijn exlusief 21% BTW, een strippenkaart is gebonden aan één website en is niet overdraagbaar

 

Nieuwe klant aangebracht? Halve strippenkaart voor u!

Als u een nieuwe klant aanbrengt die graag een website wil laten bouwen door Kallisto, dan krijgt u (na acceptatie van de offerte door de nieuwe opdrachtgever) een halve strippenkaart (5 uur onderhoud, ter waarde van € 375,-) cadeau.

 

Restricties

De strippenkaart is niet zondermeer overdraagbaar. Daarmee wordt bedoeld dat de eigenaar van een strippenkaart deze niet kan overdoen aan een eigenaar van een andere site, of het onderhoud van een andere site kan laten doen op de kaart. Uiteraard kan hierover wel gesproken worden.
Restitutie is niet mogelijk.

Suggesties, opmerkingen of vragen over de strippenkaart? Laat het ons weten!